Алманах "VIA EVRASIA"

АЛМАНАХ “VIA EVRASIA” е годишното периодично издание на евразийския център. Първият брой имаме честта да посветим на паметта на професор Емил Михайлов, допринесъл със задълбочените си познания и широк хоризонт на историческо мислене за развитието на руската медиевистика в България, наш обичан и уважаван преподавател в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

 

Първият брой на АЛМАНАХ “VIA EVRASIA” ще бъде публикуван и на хартия, и на сайта в електронната версия на алманаха.

НАУЧНА РЕДАКЦИЯ И СЪСТАВИТЕЛСТВО: доц. д-р Дарина Григорова

РЕДАКТОР: Лили Божилова

ХУДОЖНИК НА КОРИЦАТА: Светлана Мирчева

PRINT: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2012 г. 420 с. 

ПРЕДПЕЧАТ: Албена Абаджиева

 

ISSN (online) 1314-6645

ISSN (print) 1314-6580


Вторият брой на Алманаха е на английски език и е с обновен и разширен редакторски колектив:

 

EDITOR-IN-CHIEF:

 

DARINA GRIGOROVA – Assoc. Prof. Dr. in Russian History of Ideas at Faculty of History of Sofia University, 

Head of Eurasia center VIA EVRASIA

 

VICE EDITOR-IN-CHIEF:

 

ALEXANDER SIVILOV – Assist. Prof. Dr. in Russian History and History of Latin America at Faculty of History of Sofia University, Coordinator of Eurasia center VIA EVRASIA

 

EDITORIAL BOARD:

 

ISKRA BAEVA – Professor Dr. of Contemporary and East European History at Faculty of History, Sofia University, 

Eurasia center VIA EVRASIA

 

NINA DYULGEROVA – Professor Dr. Habil. of International Relations, Varna Free University, Eurasia center VIA EVRASIA

 

ANDREY ANDREEV – Assoc. Prof. Dr. in Russian History, Dean of the Faculty of History of Veliko Tarnovo University, 

Eurasia center VIA EVRASIA

 

NIKOLAY TSIMBAEV – Professor Dr. Habil. of Russian History at Moscow State University, Russia

 

ELENA PONOMAREVA – Professor Dr. Habil. of International Relations at Comparative Politics Department, 

Moscow State Institute of International Relations (MGIMO–University) 

 

EVGENY SAVKOVICH – Assoc. Prof. Dr. in Modern History and Chinese Foreign Policy at Department of Oriental Studies, 

Tomsk State University, Russia

 

SERGEY PAKHOMENKO – Assoc. Prof. Dr. of International Relations at Mariupol State University, Ukraine

 

ALEXEY DZERMANT  – Research Fellow of Institute of Philosophy at Department of History of Ideas of National Academy of Sciences of Belarus

 

SAGINTAY BERDAGULOVA – Assoc. Prof. Dr. at Lev Gumilev Eurasian National University, Astana, Kazakhstan 


GRAPHIC DESIGNER: Svetlana Mircheva


 


 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645