VIA EVRASIA, 2016, 5. Скок в бъдещето: голяма Евразия или голяма Европа? В памет на проф. Христина Мирчева

 • ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. СЪДЪРЖАНИЕ

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И... Прочети повече
 • 1. IN MEMORIAM. ДОБРИЯТ ЧОВЕК. ПРОЩАВАНЕ С ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА. ЛЕДЕНОТО ПОМИРЕНИЕ. АНДРЕЙ ПАНТЕВ

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА   Андрей Пантев, професор, доктор на историческите науки в... Прочети повече
 • 2. IN MEMORIAM. ПАМЕТ ЗА ПРОФ. Д.И.Н. ХРИСТИНА МИРЧЕВА. ЕДНА РЕЦЕНЗИЯ НА ИВАН ДУЙЧЕВ ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 1950 г. АНДРИАНА НЕЙКОВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА Андриана Нейкова, професор, доктор по история в Историческия... Прочети повече
 • 3. IN MEMORIAM. СПОМЕН ЗА ХРИСТИНА И УНИВЕРСИТЕТА В КОНТЕКСТА НА БУРНИТЕ СЪБИТИЯ ОТ КРАЯ НА МИНАЛИЯ ВЕК. ЦВЕТА ТОДОРОВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА Цвета Тодорова,  доцент, доктор по история в Историческия... Прочети повече
 • 4. IN MEMORIAM. ЗА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА. ДИМИТЪР ВЕЧЕВ

    ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА Димитър Вечев, доцент, доктор по история в Историческия... Прочети повече
 • 5. IN MEMORIAM. ФОТОГРАФИИ С ПРОФ. Д.И.Н. ХРИСТИНА МИРЧЕВА. От архива на Цвета Тодорова

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА   от архива на Цвета Тодорова,  доцент, доктор по история в... Прочети повече
 • 6. СВЕТЪТ. РУСИЯ. БЪДЕЩЕТО. АНДРЕЙ ФУРСОВ, ЕЛЕНА ПОНОМАРЬОВА. Разговор с Дарина Григорова

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА   Андрей Фурсов, академик на Международната академия на науките,... Прочети повече
 • 7. ГРЯДЕТ ЛИ “НОВАЯ ЭРА”? ЕВРОПА НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ. ЕЛЕНА ПОНОМАРЕВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА Елена Пономарьова, професор, доктор на политическите науки в... Прочети повече
 • 8. ИСТОКИ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ХХІ ВЕКА. АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ

    ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА Александър Данилов, професор, доктор на социологическите... Прочети повече
 • 9. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЯТ ТРИЪГЪЛНИК: СОФИЯ—МОСКВА—АНКАРА (СРЕДАТА НА 20-ТЕ — НАЧАЛОТО НА 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В.). ЕВГЕНИЯ КАЛИНОВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Евгения Калинова, професор, доктор по история в... Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645