VIA EVRASIA, 2016, 5. Скок в бъдещето: голяма Евразия или голяма Европа? В памет на проф. Христина Мирчева

 • 10. МИРОВАЯ ВОЙНА ЗА НАШИ УМЫ УЖЕ ИДЕТ! СЕРГЕЙ МУСИЕНКО

    ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА   Сергей Мусиенко, ръководител на Аналитическия център... Прочети повече
 • 11. СЕМЬ УРОКОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА: СОЗДАНИЕ И РАСПАД СССР. ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВСКИ

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Владимир Николаевски, доцент, доктор по икономика,... Прочети повече
 • 12. РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878 ГГ. И ОСВОБОЖДЕНИЕ БОЛГАРИИ ГЛАЗАМИ БОЛГАР И РУССКИХ. ДМИТРИЙ ЛАБАУРИ

    ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА   Дмитрий Лабаури, доцент, доктор по история, Уралски... Прочети повече
 • 13. РУСКИТЕ СЛАВЯНСКИ КОМИТЕТИ И БЪЛГАРСКИЯТ ЦЪРКОВЕН ВЪПРОС ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ ВЕК. АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА   Андрей Андреев, професор, доктор по история във ВТУ „Св.... Прочети повече
 • 14. СРЕДНИЯТ ЕВРОПЕЕЦ В ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИ НА КОНСТАНТИН ЛЕОНТИЕВ. ЮЛИЯ ЗЛАТКОВА

    ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Юлия Златкова, доктор по история, Институт по... Прочети повече
 • 15. ОБРАЗЪТ НА РУСИЯ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО: МЕЖДУ НЕДОВЕРИЕТО И ВЪЗХИЩЕНИЕТО. ГАЛЯ КЛАРК

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА    Галя Кларк,  доктор по история ОБРАЗЪТ НА РУСИЯ В... Прочети повече
 • 16. ОБРАЗЪТ НА РУСИЯ (СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ) В ИЗТОЧНА ЕВРОПА ПРЕЗ 30-ТЕ Г. СТРАХОВЕ И НАДЕЖДИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА НОВАТА ВОЙНА. ИСКРА БАЕВА

    ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Искра Баева, професор, доктор по история в... Прочети повече
 • 17. ОБРАЗНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ И АЛЛЕГОРИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ КАЗАХСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. КУРАЛАЙ УРАЗАЕВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА   Куралай Уразаева, професор, доктор на филологическите науки в... Прочети повече
 • 18. РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ “БОЛЬШОЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИИ”. ЕКАТЕРИНА ЦИМБАЕВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Екатерина Цимбаева,  доцент, доктор на историческите... Прочети повече
 • 20. "БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ". РУССКИЙ МИР И БЪЛГАРИЯ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

    ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА   Дарина Григорова, доцент, доктор по история в... Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645