VIA EVRASIA, 2016, 5. Скок в бъдещето: голяма Евразия или голяма Европа? В памет на проф. Христина Мирчева

 • 21. ИСТОРИКИ ЗАРУБЕЖНОЙ РОССИИ: МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ И ЖИЗНИ. МИХАИЛ КОВАЛЕВ

    ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА   Михаил Ковальов, доцент, доктор по история в Саратовския... Прочети повече
 • 22. “МАЙКА, ТРУЖЕНИЧКА, ОБЩЕСТВЕНИЧКА”: ЕЛЕНА ЛАГАДИНОВА — ОПИТ ЗА ТИПОЛОГИЧЕН ПОРТРЕТ. ИЛИЯНА МАРЧЕВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Илияна Марчева, професор, доктор по история в Института... Прочети повече
 • 23. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА СЪГЛАШЕНИЕТО ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ СССР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, САЩ И БЪЛГАРИЯ (ДЕКЕМВРИ 1944 — ЮНИ 1947). ЛУИЗА РЕВЯКИНА

    ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА   Луиза Ревякина, професор, доктор на историческите науки в... Прочети повече
 • 24. СУВЕРЕНИТЕТ И ЛЕГИТИМНОСТ В НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК. НИНА ДЮЛГЕРОВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Нина Дюлгерова, професор по международни отношения,... Прочети повече
 • 25. “ГЛОБАЛИЗИРАНЕТО” НА БРАЗИЛСКИЯ НЕФТ. ЕЛЕОНОРА ПЕНЧЕВА

    ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА   Елеонора Пенчева, доцент, доктор по история, Югозападен... Прочети повече
 • 26. ГЕНЫ И БИТЫ — ВСТРЕЧНЫЕ ПОЕЗДА ЭВОЛЮЦИИ. ДМИТРИЙ ТЯСИН

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Дмитрий Тясин, експерт от Аналитическия център ЕсооМ,... Прочети повече
 • 27. ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ. ИГОР БУЗОВСКИ

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Игор Бузовски, експерт от Аналитическия център ЕсооМ,... Прочети повече
 • 28. МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ. КАМИЛ ХАБИБУЛИН

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Камил Хабибулин, докторант в Историческия факултет на... Прочети повече
 • 29. ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНЫХ БАЛКАН И БОЛГАРИИ. ДМИТРИЙ КРЫКАНОВ

    ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Дмитрий Крыканов, магистър в МГИМО/У/ –... Прочети повече
 • 30. 1917 ГОДИНА – РУСИЯ ПРЕД ИЗБОР. АСЯ АТАНАСОВА

    ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Ася Атанасова, главен асистент, доктор по история... Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645