VIA EVRASIA, 2016, 5. Скок в бъдещето: голяма Евразия или голяма Европа? В памет на проф. Христина Мирчева

 • 31. БЕЛИТЕ ГЕНЕРАЛИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯТА НА СТАРИЯ РЕЖИМ. ТАТЯНА АСТАРДЖИЕВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА      Татяна Астарджиева, главен асистент, доктор по... Прочети повече
 • 32. ПАРТИИТЕ НА РУСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И ФЕВРУАРСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ. БИСЕР НУШЕВ

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА Бисер Нушев, доктор по история ПАРТИИТЕ НА РУСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ И... Прочети повече
 • 33. ЧИЛИЙСКИЯТ НАРОДЕН ФРОНТ И БОРБАТА С НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА. АЛЕКСАНДЪР СИВИЛОВ

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА   Александър Сивилов, доцент, доктор по история в Историческия... Прочети повече
 • 34. “ПРОАКТИВНИЯТ ПАЦИФИЗЪМ” НА АБЕ. БОРЯНА МИТЕВА

    ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Боряна Митева, главен асистент, доктор по история... Прочети повече
 • 35. ЯПОНСКАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ В РУСКАТА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА КАТО ФАКТОР В СЪВЕТСКО-ЯПОНСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ЕТАП ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА ЯПОНСКИЯ МИЛИТАРИЗЪМ. МАРТИН ДИМИТРОВ

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Мартин Димитров, докторант по история на Русия в... Прочети повече
 • 36. КАРЛ БУМИБОЛ И ЛЕГИТИМНОСТТА НА ТАЙСКИЯ МОНАРХ. ЗОРНИЦА ГРЕКОВА-СТЕФАНОВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА Зорница Грекова-Стефанова, доктор по история, сътрудник на... Прочети повече
 • 37. ОБЫЧНОЕ ПРАВО И ИНСТИТУТ БИЕВ. РОЛЬ ДЛЯ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ. БЕЙБИТ ШАНГИРБАЕВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА   Бейбит Шангирбаева, доктор по право в Казахския... Прочети повече
 • 38. ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА МИСИЯ НА М. И. КУТУЗОМ В КОНСТАНТИНОПОЛ 1793–1794 И МЯСТОТО НА ФРЕНСКИТЕ СЪБИТИЯ В ОТНОШЕНИЯТА МУ С ПОРТАТА. ТАМАРА СТОИЛОВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Тамара Стоилова, професор, доктор на историческите науки... Прочети повече
 • 39. ПАЛЕСТИНСКИ ПРОЕКЦИИ НА СЪВЕТСКО-БЪЛГАРСКОТО ПАРТНЬОРСТВО (1974–1978). НАДЯ ФИЛИПОВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Надя Филипова, главен асистен, доктор по история в... Прочети повече
 • 40. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ. ИСПАНИЯ И ЕИО ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 70-ТЕ И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 80-ТЕ ГОДИНИ. ГЕРГАНА АЛЕКСИЕВА

  ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.  СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА? В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА     Гергана Алексиева, доцент, доктор по история в... Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645