БАЛКАНЫ - РЕПЕРНАЯ ТОЧКА МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ. ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ. Лекция. Проф. д.полит. н. Елена Пономарева, 6 июня 2013 г.

ПРОФ. Д. ПОЛИТ. Н. ЕЛЕНА ПОНОМАРЕВА, МГИМО


Драги колеги и приятели,

Евразийският център VIA EVRASIA
към Катедра "Нова и съвременна история" на Историческия факултет на

СУ "Св. Климент Охридски"

има честта да Ви покани на лекцията на 

проф. д.полит. н. ЕЛЕНА ПОНОМАРЕВА, МГИМО


на тема:

БАЛКАНЫ - РЕПЕРНАЯ ТОЧКА МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ. ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ


ЗАЛА 1, РЕКТОРАТ,


6 ЮНИ 2013 г.

17.00–19.00

Проф. д.полит.н. Елена Пономарева е участник в БАЛКАНСКИЯ ДИАЛОГ (5-6 юни 2013), организиран съвместно от VIA EVRASIA и ФОНД за подкрепа на публичната дипломация "А. М. ГОРЧАКОВ" (Русия), с основен партньор: БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОРУМ и с медиен партньор: СБЖ.


 

 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645