България в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии). С., 1998.

 

България в сферата на съветските интереси (българо-руски научни дискусии). С., 1998.

 

Сборникът съдържа публикации на български и руски историци, изработени на основата на работата на българо-руската конференция „Съветският фактор в развитието на България след 9 септември 1944 г.”, проведена в София на 21-22 април 1997 г. и организирана от Института за история при БАН. Книгата съдържа нови интерпретации на някои от най-спорните и повратни моменти от българо-съветските отношения след Втората световна война.

 

 

© 2012-2019 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645