Българските държавници 1944–1989 г. С.: Скорпио, 2005.

Българските държавници 1944–1989 г. С.: Скорпио, 2005.

 

Книгата представлява първи опит на съвременната българска историография да представи с кратки исторически портрети, придружени с библиография и документи, основните политически фигури на следвоенна България – от 9 септември 1944 до 10 ноември 1989 г. Политическите портрети включват такива важни исторически фигури като: Кимон Георгиев (с автор Валери Колев), Дамян Велчев (с автор Веселин Янчев), Георги Димитров (с автор Илчо Димитров), Трайчо Костов (с автор Любомир Огнянов), Васил Коларов (с автор Евгения Калинова), Минчо Нейчев ( автор Владимир Мигев), Вълко Червенков (с автор Любомир Огнянов), Цола Драгойчева с автор Илияна Марчева), Георги Дамянов с автор Владимир Мигев), Антон Югов (с автор Искра Баева), Георги Трайков (с автор Искра Баева), Людмила Живкова (с автор Илияна Марчева), Тодор Живков (с автор Искра Баева), Станко Тодоров (с автор Искра Баева), Петър Младенов (с автор Искра Баева), Андрей Луканов (с автор Искра Баева).

© 2012-2019 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645