Българският преход: социално-политическо и икономическо недоразумение като историческа реалност. Лекция на проф. д.фил. и полит. науки Петко Ганчев. 21 ноември 2012.

© 2012-2022 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645