Глобализъм и геополитика (Геополитическият триъгълник Русия – КНР – САЩ: проблеми и перспективи). Нако Стефановprinter

Глобализъм и геополитика

(Геополитическият триъгълник Русия – КНР – САЩ:

проблеми и перспективи)

Професор, доктор на философските науки, д-р по история Нако Стефанов 


Nako Stefanov. Geopolitics and Globalization.pdf