Глобализъм и геополитика (Геополитическият триъгълник Русия – КНР – САЩ: проблеми и перспективи). Нако Стефанов

Глобализъм и геополитика

(Геополитическият триъгълник Русия – КНР – САЩ:

проблеми и перспективи)

Професор, доктор на философските науки, д-р по история Нако Стефанов 


Nako Stefanov. Geopolitics and Globalization.pdf

© 2012-2022 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645