Делегация на Александър Соколов (Обществената палата на РФ) и Виталий Солонецки (Фонд "А. М. Горчаков") на 135 ГОДИНИ ПО-КЪСНО: БЪЛГАРИЯ—РУСИЯ—ЕВРАЗИЯ. 27 февруари 2013.

Александър Соколов (ръководител на работната група по международно сътрудничество и обществена дипломация към Обществената палата на Руската федерация и зам.-председател на руската страна на Българо-руския обществен форум)

 

Виталий Солонецки (водещ специалист в Фонда за подкрепа на публичната дипломация "А. М. Горчаков")

 

 

 

Виталий Солонецки (водещ специалист в Фонда за подкрепа на публичната дипломация "А. М. Горчаков")

 

 

 

 

 

 

 

Пламен Николов, председател на "Русское деловое слово", Александър Соколов (ръководител на работната група по международно сътрудничество и обществена дипломация към Обществената палата на Руската федерация и зам.-председател на руската страна на Българо-руския обществен форум) и Симеон Хинковски, директор на Университетския музей на Софийския университет и докторант по Средновековна българска история на акад. Васил Гюзелев

 

 

 

гл. ас. д-р Александър Сивилов, проф. д-р Искра Баева и руският представител на ИТАР-ТАСС в България

 

Виталий Солонецки (водещ специалист в Фонда за подкрепа на публичната дипломация "А. М. Горчаков") и Юлия Борзенкова (съветник в отдела по международни връзки към Обществената палата на Руската федерация)

 

Руската делегация в Музея по палеонтология и исторична геология на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 

 

 

гл. ас. д-р Александър Сивилов и Виталий Солонецки

 

 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645