Договор за сътрудничество между Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и Фонда за подкрепа на публичната дипломация „А. М. Горчаков“. 5 юни 2013

 

http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/mezhdunarodna_kr_gla_masa_na_mladi_eksperti_balkanski_dialog_zapochna_dnes_v_sofijskiya_universitet

 

http://gorchakovfund.ru/news/events/fond-gorchakova-i-sofiyskiy-universitet-dogovorilis-o-sotrudnichestve/

 

 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645