Евразийството в Русия. С., 2008, Резюме. Дарина Григорова

Вж. руската и английската версия на сайта

© 2012-2023 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645