Единният учебник по история на Русия: патриотично образование или кратък курс по история на ВКПб. Дарина Григороваprinter

Единният учебник по история на Русия:

патриотично образование или кратък курс по история на ВКПб

Дарина Григорова

 

- В: Социални идеи, движения и политики. Изследвания на националния политически институт "Димитър Благоев", С., 2014, 492-509.

 

 


Darina Grigorova.pdf