Екипът и сътрудниците на "VIA EVRASIA"

Екипът на евразийския център "VIA EVRASIA": 

 

доц. д-р Дарина Григорова, ръководител,

доц. д-р Александър Сивилов, отговорен секретар,

д-р Зорница Грекова,

д-р Светослав Маноилов,

д-р Цветелина Цветкова.

 

Сътрудниците на "VIA EVRASIA" са утвърдени учени в областта на историята на Русия-Евразия като:

 

проф. д-р Искра Баева (Софийски университет, Исторически факултет, Катедра "Нова и съвременна история"),

проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова (Варненски Свободен Университет),

доц. д-р Андрей Андреев (Великотърновски университет),

 

и докторанти по история на Русия: 

Чавдар Митов (Софийски университет, Исторически факултет, Катедра "Нова и съвременна история").

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645