Екипът и сътрудниците на "VIA EVRASIA"

Екипът на евразийския център "VIA EVRASIA",

създаден по проект "Млади учени - 2011" на Фонд "Научни изследвания",

се състои от преподаватели, докторанти и възпитаници на Историческия факултет на Софийския университет, Катедра "Нова и съвременна история":

доц. д-р Дарина Григорова, ръководител,

гл. ас. д-р Александър Сивилов, отговорен секретар,

д-р Зорница Грекова,

д-р Светослав Маноилов,

докторантката по история на Русия Цветелина Харалампиева.

 

Сътрудниците на "VIA EVRASIA" са както утвърдени учени в областта на историята на Русия-Евразия като:

 

проф. д-р Искра Баева (Софийски университет, Исторически факултет, Катедра "Нова и съвременна история"),

проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова (Варненски Свободен Университет),

доц. д-р Андрей Андреев (Великотърновски университет),

 

така и докторанти по история на Русия: 

Чавдар Митов (Софийски университет, Исторически факултет, Катедра "Нова и съвременна история").