д-р Цветелина Цветкова

 


Цветелина Харалампиева

 

Докторант,

Исторически факултет, Катедра Нова и съвременна история, 

СУ „Св. Климент Охридски“

 

 

Университетски степени и позиции:

 

2008

Бакалавър по История

Исторически факултет, Катедра Нова и съвременна история, 

СУ „Св. Климент Охридски“

 

2010

Магистър по История

Исторически факултет, Катедра Нова и съвременна история, 

СУ „Св. Климент Охридски“

Магистърска теза: „Замразеният конфликт Нагорни Карабах – „заложник“ на геополитическите реалности в международната политика“.

 

2011-досега

Докторант към катедра Нова и съвременна история, Исторически факултет,

СУ „Св. Климент Охридски“

Тема на дисертацията: „Руската колонизация на Кавказ края на XVIII – XIX век.”

 

2012 – досега

Международен координатор и базов специалист в Български Младежки Форум,  базова институция на Факултета по Педагогика на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

 

 

Изследователски интереси:

 

- История на Русия XIX-XX в.; 

- Северен Кавказ и Задкавказие;

- Руска колониална политика;

- Геополитика на Кавказ;

- Международни отношения XIX-XX в.

 

 

Специализации:

 

- Май-юни, септември-октомври 2011:

в Московски държавен университет „М.В. Ломоносов“, Москва, Русия;

- Юли 2011:

в специализиран езиков център “Dilmer”, Истанбул, Турция.

- Февруари-март 2012:

Единбург, Шотландия. Проучваневане в Националния архив на Шотландия, Националната библиотека на Шотландия и Институт Шотландия-Русия.

- Май-юни 2012:

в Московски държавен университет „М.В. Ломоносов“, Москва, Русия.

 

 

 

Публикации:

 

- „Руската колонизация на Кавказ при управлението на генерал Алексей Петрович Ермолов (1816 – 1827)” – В: История, 2012, Кн. 1, с.37-51

- „Планинци – преселници“ – погледът на един осетинец към мухаджирството“ (2011) – под печат за сборник „Докторантски и постдокторантски четения“

- „Мухаджирството като елемент на руската колониална политика на Северен Кавказ през втората половина ХІХ в.“ (2011) – под печат за сборник в чест на проф. Илия Михайлов

- „Грозни – превръщането на военна крепост в град (интегрирането на кавказките народи към градската цивилизация в Руската империя)“ – публикувана електронно на Интернет страницата на „Изследователски център по социални науки“: http://rcss.eu/index.php?section=33&sub_category=1&display=126&id=301

- „ОССE и разрешаването на Нагорно-карабахския конфликт – непризнатият провал“ (2010) – публикувана електронно за сборник "ХVІІ Кюстендилски четения 2010 г. Провалите в историята", С., 2012, с.308-321

http://lib.sudigital.org/record/18934/files/SUDGTL-BOOK-2012-034.pdf

- „Кризата в Нагорни Карабах като обект на геополитическите реалности в международната политика“ (2009) – публикувана електронно в сборник „ХVІ Кюстендилски четения 2009 г. Кризите в историята (20 години по-късно)“. С., 2011, с.330-342

http://lib.sudigital.org/record/18932/files/SUDGTL-BOOK-2012-033.pdf

- „Битката при Москва – поврат в германския блицкрийг по време на Втората световна война“ (2008) – публикувана електронно в сборник "ХV Юбилейни

Кюстендилски четения 2008 г. Заговори и преврати в историята". С., 2010, с.111-120

http://lib.sudigital.org/record/18924/files/SUDGTL-BOOK-2012-029.pdf

 

 

Членство в НПО:

 

2008 - до сега

Член на Дружеството за ООН в България

 

Участие в семинари:

 

- UNYA “Project Management Workshop”, София, октомври 2010.

Съвместно организиран от Дружествата за ООН на Германия, Швейцария и България.

- UNYA “Leadership Workshop“, София, ноември 2011.

Съвместно организиран от Дружествата за ООН в България и Германия.

 

Участие в проекти:

 

- Март 2009

Организатор на конкурс и кръгла маса във връзка с отбелязването на Деня срещу всички форми на расова дискриминация – 21 март.

- Март 2011

Организатор на симулационна игра „Модел ООН“ и „работилница“ на тема „Статутът на Косово и гарантиране мира и сигурността на Балканите“.

- Април 2012

Съорганизатор на симулационна игра „Модел ООН“ и лекции на тема „ООН и ядрената програма на Иран“

 

 

 

Участие в международни младежки обмени:

 

- Обучение на тема: „Challenges of Intercultural Education”, проведено в Оланещи, Румъния, 20-30 март 2008;

- Обучение на тема: „Get Organised Official, Networking International“, проведено в Силиври/Истанбул, Турция, 16-23 април 2011;

- Обучение на тема: „From 'There': Hear me! Realise me! I'm NOT 'the Other'!“, проведено в Одрин, Турция, 19-27 юни 2011.

 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645