проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова

 

 

Нина Ангелова Дюлгерова

http://nina-dulgerova.org/indexbg.htm

 

Контакти 

Тел: 9 449 672, GSM: 0887 516 963

e-mail: nina_d6@hotmail.com

blog nina-dulgerova.org

 

Месторабота

Варна, 9000, Кк. Чайка 

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

Факултет „Международна икономика и администрация”

Катедра „Международна икономика и политика”

 

Лични данни

Дата и място на раждане: 6.06.1956, София, България

Гражданство: българско

Езици: руски, английски, ползва немски 

 

Образование и професионално развитие

25.06.2010 диплома за завършен стратегически курс във ВА „Георги С.Раковски”

От март 2009 доктор на икономическите науки по шифър 

05.02.24. – управление и сигурност

от април 2007 г. професор о международно право и международни 

отношения по шифър 05.05.15

от април 2001 професор на Варненски свободен 

университет

от 1 септември 2000 доцент във Варненския свободен

университет “Черноризец Храбър”

от май 1997 старши научен сътрудник в Института по 

история, Българската академия на науките по 

шифър 05.03.04 – нова и най-нова обща история

1985-1997 научен сътрудник в Института по история, 

Българска академия на науките

  1. хоноруван асистент, Софийски университет

“Кл. Охридски”, Исторически факултет

  1. кандидат на науките в МДУ “М.В.Ломоносов”

Исторически факултет. Тема “Политиката на

Русия и Австро-Унгария по отношение на 

България 1896-1903.”

1980-1981 специалист в Центъра за българистика при БАН

  1. висше образование в СУ “Св.Климент Охридски”,

Исторически факултет

 

Специализации:

2007 Университета в Сиена, Италия

2007 Кавказки университет в Баку, Азербайджан 

2005 Middle East Technical University, Ankara 

2004 Университета в Лейден, Холандия

2003 Кавказкия университет в Баку, Азербайджан

2001 Университета “Лойола”, Ню Орлеанс, САЩ

2000 Университета в Лодз, Полша

 1. МДУ“М.В.Ломоносов”, Москва, Русия

 

Професионална област

История и теория на международните отношения; Русия, Балканите и Източния въпрос през ХIХ и ХХ в., Русия и постсъветското пространство, Кавказки иредентизъм, Европейски съюз-Черноморски регион

 

Преподавателска дейност

Бакалавърски курсове

 

Теория на международните отношения;

История на международните отношения

България и европейската интеграция

Русия в международните отношения;

Кавказки иредентизъм

Международни отношения

Европейски международни организации

ЕС в международните отношения

Енергийна сигурност

 

Магистърски курсове:

 

Евразия – акценти и алтернативи

Руската и съветска дипломация – модели и приоритети

Международни политически отношения

Дипломация и енергийна сигурност

Европейска външна политика

Монографии

Caucasian gambit (vесtors Security and Energy). Sofia. 2009. P. 228

 

Кавказки гамбит (вектори на сигурността и енергетиката). С. 2009, 228 с.

Borders in the Caucasus. (A Geopolitical and International Discourse). Sofia. 2008

 

Границите в Кавказ (геополитически и международноправен дискурс). София, 2007, с. 253.

 

Руски щрихи към Източния въпрос 1894-1904. (Амбиции и планове на имперската дипломация). София., 1997, Второ изд. 1999, 271 с.

Българският национален въпрос в политиката на Русия и Австро-Унгария. 1894-1903. София, 1994, 170 с. 

Научно ръководство на докторанти

• Ефективни модели за организация и управление на комуникацията при Европейски фондове и програми за укрепване на сигурността- докторска дисертация на Миглена Ангелова за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност „Органзация и управление извън сферата на материалното производство”Шифър 05.02.24 – защитена на 18 октомври 2011.

• Сецесията като средство за разрешаване на етнически конфликти (казусите Кипър и Еритрея) - докторска дисертация на Ралица Жекова за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по политология – защитена през март 2006 

• Външната политика на САЩ по отношение на Европа в края на ХХ век (концепции, приоритети, алтернативи) – докторска дисертация на Петьо Петев за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по политология – защитена през септември 2001 г

• Европейската политика на България след Студената война – докторска дисертация на Елена Матева за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по политология – защитена през юни 2001 г.

 

 

Професионални дейности

Ноември 2011     лекция в Дипломатическия институт на

    Министерството на външните работи

Юни 2011     лекция в Дипломатическия институт на

    Министерството на външните работи

Април 2011     наблюдател на президентските избори в Казахстан

февруари 2011     лекция в Дипломатическия институт на

    Министерството на външните работи

април, юни 2010 лекции в Дипломатическия институт на 

Министерството на външните работи

9 февруари 2010 участие в обсъждане на новата стратегическа 

концепция на НАТО и изработването на 

български позиции по нея, организирано от МВнР

24-25 ноември 2009 участие в „IV Гражданский форум: подведение 

    итогов и определение приоритетов развития 

    гражданского общества”, Астана, Казахстан

24 ноември 2009 лекция в Евразийския университет, Астана, 

Казахстан

юни 2009 лекция в Дипломатическия институт на 

Министерството на външните работи

септември-октомври 2008 лекции в Дипломатическия институт на 

Министерството на външните работи

27 май 2008 участие в научна конференция „Евразийства 

Нурсултана Назарбаева: диалог Востока и Запада”, 

организирана от Парламента на Казахстан в 

Астана

17-24 май 2008 наблюдател по линия на ОССЕ на 

Парламентарните избори в Грузия

април-май 2008 лекции в Дипломатическия институт на 

Министерството на външните работи

   1. представяне на монографията „Границите в 

Кавказ” в Европейския парламент, Брюксел

1997-2008 участие в обсъжданията на различните проекти за 

ЗНСНЗ и на ЗВО като член на Управителния съвет 

на Съюза на учените в България

 1. участие в изработването на политически документ – т.нар. Discussion paper за организираната от Народното събрание и Министерството на външните работи на Република България съвместно с германската Асоциация за 

Югоизточна Европа (Südosteuropa-Gesellschaft) 

международна конференция „Regional Cooperation 

in the Black Sea and Danube Regions: Addressing 

Challenges and Providing Perspectives”, София

Участие в проекти:

 1. участие в проект „Президентските избори в Русия–

Quo vadis? – 9 март 2012 

 1. участие в проект „Неделимостта на сигурността

в международните отношения”, София, 29-30 юни 2011

2011     участие в проект “Източните политики на ЕС”,      Варна, 10-11 юни 2011

 1.     участие в проект „«Происхождение туркменского

народа и история мировой культуры»., Ашхабад, 

Туркменистан, 23-24 февруари 2011

 1. участие в проект „Европейското разширяване и 

Западните Балкани”, УНСС, 19-20 ноември

 1. участие в проект"Европейската политика на разширяване през 2010 година - нови надежди или 

тревоги. Ангажименти на България", София, 13 

ноември 2010

 1. участие в проект „Проблеми на националната

и международната сигурност на Република България”, Велико Търново, 22-23 октомври 

2010    участие в проект „Европа гледа на Изток, 

организиран от фондация „Форум за нова политика” на М.С. Горбачов и Федерацията за приятелство н народите на ОНД, 7 и 8 октомври 

 1. Участие в проект „Втората световна война и

новите политически реалности”, организиран от 

Федерацията за приятелство н народите на ОНД и 

Дипломатическата академия на Руската 

Федерация, Варна, 23-24 септември 2010 

2010     участие в международен проект на фондация 

„Фридрих Еберт” на тема “The Black Sea Policies in 

EU Region”, 20.04.2010

 1. участие в проект „Двадесет години преход и 

промени – проблеми на външната политика и сигурността”, УНСС, 6.11.2009, 

 1.   участие в проект „90 години от Ньойския договор”

на Института по Балканистика, БАН, 6-7.11.2009

2009 участие в проект на Дипломатическия институт 

към Министерство на външните работи на 

Република България и Холандския институт за 

международни отношения „Клингендал”, с 

любезното съдействие на списание „Енергиен 

наблюдател” на тема „Енергийна дипломация и 

единна европейска политика за енергетика и 

климатични промени”, София, 2.11.2009

 1. участие в научен проект от средствата на ВТУ “Св. 

св. Кирил и Методий” за научно-изследователска 

дейност по Наредба 9 на МОН на тема Проблеми 

на Националната и международната сигурност на 

Република България”, Велико Търново, 23-

24.10.2009,

2009 участие в проект на Дипломатическия инстиут при 

МВнР на България и, Дипломатическата академия 

На МВнР на Руската Федерация, Федерацията за 

приятелство с народите на Русия и ОНД, 

РОССОТРУДНИЧЕСТВО на тема „Публичната 

дипломация и новите предизвикателства в 

международните отношения. 130 години от 

установяването на дипломатически отношения 

между България и Русия”, 13-14.10.2009

2009 участие в международен проект на тема „Россия

-Болгария: информационное сотрудничество и 

информационная безопасность”, Несебар, 

15-17.09.2009

 1. участие в проект „Косово и многонационалните 

сили”, Военна Академия „Г.С.Раковски”, май 2009 

 1. участие въм втория етап на проекта "Проблеми на 

сигурността в българо-руските отношения и 

общоевропейското сътрудничество", организиран 

от Дипломатическият институт на МВнР,

съвместно с Дружеството за приятелство с 

народите на Русия и ОНД, Фондация "Славяни", 

България и Дипломатическата академия при МВнР 

на Руската федерация, Москва, Русия, 27 и 28 

април 2009 

2008 участие в първия етап на проекта "Проблеми на 

сигурността в българо-руските отношения и 

общоевропейското сътрудничество", организиран 

от Дипломатическият институт на МВнР,

съвместно с Дружеството за приятелство с 

народите на Русия и ОНД, Фондация "Славяни", 

България и Дипломатическата академия при МВнР 

на Руската федерация, София, април 2008

 1. участие във втория етап на проекта „Caucasus and 

Central Asia in Globalization Process”, Баку, 

Азербайджан

  1. участие в проект „The Ottoman-Russian War of

1877-78 г.” Турция

2004-2005 участие в проект „NATO Advanced Research 

Workshop. Towards Social Stability and Democratic 

Governance in Central Eurasia: Challenges toRegional

Security”, Лейден, Холандия

  1. участие в проект „Caucasus and Central Asia in 

Globalization Process”, Баку, Азербайджан

 1. участие в проект „Либерализмът в Европа”, Полша

 

 

от септември 2007 член на Българското Дипломатическо Дружество

от май 2004 член на българската женска Либерална мрежа

от декември 2005 член на СНС по международни отношения 

август 2005-юни 2007 ръководител на Професионално направление 

„Политически науки и обществени комуникации”

във ВСУ

от август 2005-февруари 2010член на Академичния съвет на ВСУ

от юли 2010 член на Факултетния съвет на „МИА” ня ВСУ

от август 2007-юни 2010 член на Факултетния съвет на ЮФ на ВСУ

юли 2000-август2005 Директор на програма “Международни 

отношения, политология” във Варненския 

свободен университет

от юли 2000-юни 2007 Член на Учебно-научния съвет на Учебно-

научен комплекс “Обществени науки” във 

Варненския свободен университет

от 2000 член на Българската асоциация по 

военна история

от 1999 Член на Научния борд на American 

Bibliographical Institute, САЩ

от юни 1998 Председател на секция “История” на Съюза на 

учените в България

от ноември 1998 Член на Управителния съвет на Съюза на 

учените в България

от април 1999 Член на Македонския научен институт

април 1999-юни 2003 Член на Научния съвет на Македонския 

от октомври 2008 научен институт

 

НАГРАДИ:

 

• Първа награда за хуманитаристика за 1998 г. на Съюза на учените в България

• Номинация за жена на 1999 година на American Bibliographical Institute, САЩ.

• Номинация за жена на 2005 година на American Bibliographical Institute, САЩ

•Първа награда за обществени науки за 2008 година на Съюза на учените в 

България

 

 

 

 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645