Чавдар Митов

ЧАВДАР ВЕНЦИСЛАВОВ МИТОВ

 

 

Докторант

История на Русия през ХХ век

Катедра „Нова и съвременна история”

Исторически Факултет

Софийски Университет „Свети Климент Охридски”

 

 

 

УНИВЕРСИТЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ И СТЕПЕНИ

 

2009 – 2012

Докторант по История на Русия през ХХ век.

Тема на дисертационната работа: „Националната политика на СССР в Северен Кавказ през 30-те – 50-те години на ХХ век.”

Софийски Университет „Свети Климент Охридски”, Исторически Факултет, Катедра „Нова и съвременна история”, София, България.

 

Специализация в МГУ „М. В. Ломоносов”, Москва, Русия (2009, 2010, 2011)

Специализация в МГИМО (У) МИД РФ, Москва, Русия (2009, 2010)

 

2005 – 2007

Магистърска степен по История на Евразия, Русия и Източна Европа.

Магистърска тема: „Руско-чеченският конфликт 1994 – 2002 г.”

Софийски Университет „Свети Климент Охридски”, Исторически Факултет, Катедра „Нова и съвременна история”, София, България.

 

2001 – 2005

Бакалавърска степен по История (специализация по История на Русия).

Софийски Университет „Свети Климент Охридски”, Исторически Факултет, Катедра „Нова и съвременна история”, София, България.

 

 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТИПЕНДИИ

 

Докторантски и пост-докторантски институт „Диалог Европа” (2009 – 2011): http://dialogueeurope.org

Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, пост-докторанти и млади учени в Историческия факултет на Сoфийски университет „Collegium Historicum” (2009 – 2011): http://collegium.uni-sofia.bg

 

 

 

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

 

История на Русия (СССР), Северен Кавказ, Национална политика, пост-съветска Русия, Политика, Геополитика.


ПУБЛИКАЦИИ

 

  1. Дивата дивизия. – В. Голямата война 1914 – 1918. С., 2009, 86–108.
  2. Депортацията на част от севернокавказките народи в годините на Втората световна война. – В. ХVІ Кюстендилски четения 2009 г. Кризите в историята. С., 2011, 174–189. http://lib.sudigital.org/record/18925/files/SUDGTL-BOOK-2012-030.pdf
  3. Мюсюлманите в СССР. – В. Нови източници за изследване на „Възродителния процес”. С., 2011, 9–20.
  4. Руските революционни смутове и антисъветската съпротива на Нажмутдин Гоцински (1917 – 1925). – В. Collegium Historicum. Т. 1. С., 2011, 526–542.
  5. И. В. Сталин и „Националният въпрос”. – В. Исторически личности и идеи. С., 2011, 64–75.
  6. Хрушчовото „затопляне” и реабилитацията на депортираните севернокавказки народи – 50-те години на ХХ в. – В. Русия, Европа и светът. С., 2012, 242–257.
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645