Искра Баева. Тодор Живков. Кама, С., 2006.

 

 

 

Искра Баева. Тодор Живков. Кама, С., 2006.

 

Тази кратка биография на Тодор Живков е по същество първата критична научна биография на Живков. Тя е обобщителна за пътя на този своеобразен български политик от низините на българската общество до неговия връх, като проследява и съдбата на Живков след свалянето му от власт на 10 ноември 1989 г. до смъртта му през август 1998 г. След излизането на тази кратка биография се появиха и други биографии на Живков, които обаче са написани не от историци, а от журналисти. В кратка биография са използвала архивни материали от бившия Централен партиен архив (сега ЦДА, ф. 1Б). Нов в тази кратка биография е и балансираният подход към личността на Живков, като в книгата е направен опит да се избегне както крайното му отричане, характерно за периода след 10 ноември 1989 г., така и възхваляването му, което беше задължително за периода преди 10 ноември 1989 г. и което можем да забележим и в някои публикации, посветени на Живков от последните години.

© 2012-2019 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645