Кавказ и имперская идея. Владимир Дегоев. Звезда, 2004, 6printer

Владимир Дегоев

Кавказ и имперская идея

Владимир Дегоев. Звезда, 2004, 6

оригинал на сайте: http://magazines.russ.ru/zvezda/2004/6/deg7.html

проф. д.и.н. Владимир Дегоев: http://mgimo.ru/users/document1312.phtml

Вж. руската версия на via evrasia