Китайската икономика в условията на „Глобалната криза“ – за търсените отговори и намираните решения. Нако Стефановprinter

Китайската икономика в условията на „Глобалната криза“ – за търсените отговори и намираните решения 

 

Професор, доктор на философските науки, д-р по история Нако Стефанов  


VEA NAKO STEPHANOV CHINA.pdf