ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ РУСИЯ’2012. QUO VADIS...

 • ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ РУСИЯ’2012. QUO VADIS... СЪДЪРЖАНИЕ

      ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ РУСИЯ’2012. QUO VADIS...   С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И... Прочети повече
 • ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ РУСИЯ’2012. QUO VADIS... ПРЕДИСЛОВИЕ

  ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В РУСИЯ‘2012. QUO VADIS…   predislovie.pdf          Сборникът “ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ В РУСИЯ‘2012. QUO... Прочети повече
 • 1. РУСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА, ПОГЛЕДНАТА ОТВЪН. ИСКРА БАЕВА

  Искра Баева, професор, доктор по история в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”   РУСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА, ПОГЛЕДНАТА ОТВЪН     Baeva Iskra Quo... Прочети повече
 • 2. РУСИЯ И ЕНЕРГИЙНА ЕВРАЗИЯ. НИНА ДЮЛГЕРОВА

  Нина Дюлгерова, професор по международни отношения, доктор по история, доктор на икономическите науки във ВСУ “Черноризец Храбър”   РУСИЯ И ЕНЕРГИЙНА ЕВРАЗИЯ   Dyulgerova... Прочети повече
 • 3. НЕФОРМАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ И ИЗБОРИТЕ В РУСИЯ. ЛУИЗА РЕВЯКИНА

  Луиза Ревякина, професор, доктор на историческите науки в Института за исторически изследвания, БАН.   НЕФОРМАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ И ИЗБОРИТЕ В РУСИЯ       Revyakina Luiza... Прочети повече
 • 4. СРЕДНАТА КЛАСА И ПУТИН. ИЛИЯНА МАРЧЕВА.

    Илияна Марчева, доцент, доктор по история в Института за исторически изследвания към БАН.   СРЕДНАТА КЛАСА И ПУТИН   Marcheva Iliyana Quo vadis Russia 2012.pdf За кого... Прочети повече
 • 5. РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА − ТРАДИЦИИ И ИЗБОРИ. АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

    Андрей Андреев, доцент, доктор по история, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”   РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА − ТРАДИЦИИ И ИЗБОРИ     Andreev Andrey Quo... Прочети повече
 • 6. ИМА ЛИ ДЕКАБРИСТИ В ПОСТСЪВЕТСКА РУСИЯ? ДАРИНА ГРИГОРОВА

  Дарина Григорова, доцент, доктор по история в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”   ИМА ЛИ ДЕКАБРИСТИ В ПОСТСЪВЕТСКА РУСИЯ?   Grigorova Darina Quo vadis... Прочети повече
 • 7. ПРОВАЛЪТ НА ОРАНЖЕВИЯ ПРЕВРАТ И НА ДИСКРЕДИТАЦИЯТА НА ПУТИН В РУСИЯ. КИРИЛ ШОПОВ

    Кирил Шопов, професор по политология, доктор по философия, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”   ПРОВАЛЪТ НА ОРАНЖЕВИЯ ПРЕВРАТ И НА ДИСКРЕДИТАЦИЯТА НА ПУТИН В... Прочети повече
 • 8. ДВА ЛИКА РОССИИ: БОЛОТНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОТИВ ПОКЛОННОЙ ГОРЫ (к вопросу о происхождении и сути политического кризиса в России конца 2011 – начала 2012 гг.). ДМИТРИЙ ЛАБАУРИ

  Дмитрий Лабаури, доцент, доктор по история в Уралския федерален университет “Б. Н. Елцин”, Екатеринбург, Русия   ДВА ЛИКА РОССИИ: БОЛОТНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРОТИВ ПОКЛОННОЙ ГОРЫ (к... Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645