Конфликтност, преход и форми на адаптация в Северен Кавказ след разпадането на СССР. Евлоги Станчев

Конфликтност, преход и форми на адаптация в Северен Кавказ след разпадането на СССР

Евлоги Станчев

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

МП „История на Евразия, Русия и Източна Европа”

МП „Етнология и културна антропология”

 

E_Stanchev_Conflict_Transition_and_Forms_of_Adaptation_in_Post_Soviet_North_Caucasus.pdf

VIA EVRASIA, декември 2013

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645