Косик, В.И. Балканы: «Порвалась цепь великая…» (середина XIX — начало XXI вв.). Институт славяноведения РАН, М., 2014

Косик, В.И.

Балканы: «Порвалась цепь великая…» (середина XIX — начало XXI вв.). Институт славяноведения РАН, М., 2014 2014_Kosik.pdf

оригиналът е на страницата на ИнСлав РАН:

http://www.inslav.ru/images/stories/pdf/2014_Kosik.pdf© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645