Мит и нация в севернокавказки контекст. Евлоги Станчев

Мит и нация в севернокавказки контекст

Евлоги Станчев

Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

МП „История на Евразия, Русия и Източна Европа”

МП „Етнология и културна антропология”


 


E_Stanchev_Myth_and_Nation_in_North_Caucasian_context.pdf

VIA EVRASIA,март 2014

© 2012-2021 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645