„Неосманизмът“ в Турция - предпоставки за възникване, параметри, цели, предизвикателства и перспективи – кратък преглед. Нако Стефанов

„Неосманизмът“ в Турция - предпоставки за възникване, параметри, цели, предизвикателства и перспективи – кратък преглед

Професор, доктор на философските науки, д-р по история Нако Стефанов 


Nako Stefanov. Neoosmanism in Turkey.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645