Новини

 • 1812 ГОД И РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. д.и.н. Вера Бокова ГИМ. Лекция. Видео. 11 ноември 2013

    Прочети повече
 • ИНТЕРВЮ НА ПЕТЪР ВОЛГИН С Д.И.Н. ВЕРА МИХАЙЛОВНА БОКОВА, БНР, 12 НОЕМВРИ 2013

        Евразийският център VIA EVRASIAкъм Катедра "Нова и съвременна история" на Историческия факултет наСУ "Св. Климент Охридски"съвместно с ФОНД за подкрепа на... Прочети повече
 • РУССКАЯ СЕМЬЯ ХVІІІ—ХХІ ВВ. д.и.н . Вера Бокова. Лекция. 12 ноември 2013

  Драги колеги и приятели,Евразийският център VIA EVRASIAкъм Катедра "Нова и съвременна история" на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" съвместно с  ФОНД за подкрепа на... Прочети повече
 • ТЕОРИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ: ГЕНЕЗИС И БЫТОВАНИЕ. д.и.н . Вера Бокова. Лекция. 11 ноември 2013

  Драги колеги и приятели,Евразийският център VIA EVRASIAкъм Катедра "Нова и съвременна история" на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" съвместно с  ФОНД за подкрепа на... Прочети повече
 • 1812 ГОД И РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. д.и.н. Вера Бокова. Лекция. 11 ноември 2013

  Драги колеги и приятели,Евразийският център VIA EVRASIAкъм Катедра "Нова и съвременна история" на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" съвместно с  ФОНД за подкрепа на... Прочети повече
 • INTERNATIONAL CONFERENCE ON ASIAN STUDIES: EAST ASIAN, SOUTH ASIAN AND SOUTH-EAST ASIAN COUNTRIES AND THE WORLD: RELATIONSHIP AND INTERACTION. CALL FOR PAPERS

  ПОК А Н А   НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ  С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ (студенти, докторанти, преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“, от други наши и чужди университети и... Прочети повече
 • Конференция УКРАИНА И МИР: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, Мариупольский государственный университет, 29.11.2013 ПРИГЛАШЕНИЕ

  МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ УКРАИНЫ НАН УКРАИНЫ ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ УКРАИНЫ МАРИУПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ГРЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО МАРИУПОЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ... Прочети повече
 • The First World War and its impact on the Balkans and Eurasia. 17–18 September 2013, Sofia University. PAPERS

  The First World War and its impact on the Balkans and Eurasia 17–18 September 2013, Sofia University PAPERS   http://gorchakovfund.ru/news/8392/ Opening Plenary War to end all... Прочети повече
 • ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. Лекция. Доц. д-р Елена Рудая, 19 септември 2013

  Драги колеги и приятели,Евразийският център VIA EVRASIA към Катедра "Нова и съвременна история" на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" има честта да Ви покани на лекцията... Прочети повече
 • The First World War and its impact on the Balkans and Eurasia. 17–18 September 2013, Sofia University. PROGRAM

      WWI PROGRAM 2013 IN PRINT.pdf Прочети повече
© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645