Писма на проф. П. М. Бицили до акад. Иван Дуйчев. Галина Петкова, Таня Галчева

Галина Петкова, Таня Галчева.

Писма на проф. П. М. Бицили до акад. Иван Дуйчев. - В: Годишника на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", том 97 (16), 2011, 337-355.

http://savedarchives.net/article/rakovodstvo-po-citirane© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645