Православната и славянската идеи на фона на българо-руските отношения през ХV – ХІХ век. Андрей Андреевprinter

Андрей Андреев

Православната и славянската идеи на фона на българо-руските отношения през ХV – ХІХ век.

– В: Сб. 130 години модерна българска държавност. Проф. Иван Стоянов – 60 години отдадани на историята и висшето образование. В. Търново, 2009.

Andrey Andreev.pdf