Представяне на сборниците в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова и проф. д.и.н. Петър Ангелов 5 март 2013

АСОЦИАЦИЯТА НА ВИЗАНТИНИСТИТЕ И МЕДИЕВИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

представя сборниците в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова и проф. д.и.н. Петър Ангелов

Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ректорат, Зала 1, 5 март 2013 г.

Съдържание на БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ. ОБЩЕСТВО И ВЛАСТ. Сборник в чест на проф. д-р Милияна КаймакамоваSb_Miliyana Kaymakamova.pdf

Съдържание на СРЕДНОВЕКОВНИЯТ БЪЛГАРИН И "ДРУГИТЕ". Сборник в чест на проф. д.и.н. Петър Ангелов: Sb_Petar_Angelov.pdf

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645