ПРЕЗЕНТАЦИЯТА на ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА ПУБЛИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ “А. М. ГОРЧАКОВ” (РУСИЯ) В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, 5 юни 2013 г.

© 2012-2022 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645