ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ РУСИЯ’2012. QUO VADIS... СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ РУСИЯ’2012. QUO VADIS...

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

 

 

Предисловие                                                                               

 

Искра Баева                                                                               

Руската политическа система, погледната отвън                  

 

Нина Дюлгерова                                                                         

Русия и енергийна Евразия                                                       

 

Луиза Ревякина                                                                            

Неформалната опозиция и изборите в Русия                        

 

Илияна Марчева

Средната класа и Путин

 

Андрей Андреев

Руската православна църква − традиции и избори

 

Дарина Григорова

Има ли декабристи в постсъветска Русия?

 

Кирил Шопов

Провалът на оранжевия преврат и на дискредитацията на Путин в Русия

 

Дмитрий Лабаури

Два лика России: Болотная площадь против Поклонной горы (к вопросу о происхождении и сути политического кризиса в России конца 2011 – начала 2012 гг.)

 

Александър Сивилов

Модели на смяна на властта в СССР и Русия

 

 

Светослав Маноилов

Съвременният руски консерватизъм и “Единна Русия”

 

Петя Димитрова

Предизборно: В. Путин за националния въпрос в Русия

 

Пламен Димитров

Русия след края на Путиновия консенсус

 

Валентин Катранджиев

Руската външната политика през погледа на основните идеологическите школи и корпоративно-групови интереси

 

Антон Митов

Как разгледах Москва за 3 дни. Спомен за един репортаж

 

За авторите

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645