ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. Лекция. Доц. д-р Елена Рудая, 19 септември 2013

Драги колеги и приятели,

Евразийският център VIA EVRASIA

към Катедра "Нова и съвременна история" на Историческия факултет на

СУ "Св. Климент Охридски"

има честта да Ви покани на лекцията на 

доц. д-р Елена Рудая, Фонд Исторической перспективы, Россия


на тема:

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ


КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА, РЕКТОРАТ,


19 СЕПТЕМВРИ 2013 г.

17.00–19.00

Доцент д-р Елена Рудая е участник в международната конференция 

The First World War and its impact on the Balkans and Eurasia (17–18 September 2013), Sofia University 

организирана съвместно от УКХ "АЛМА МАТЕР",

MEIJI UNIVERSITYИСТОРИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА СУ ,

 RESEARCH INSTITUTE OF WORLD HISTORY,

Евразийският център VIA EVRASIAД-р Елена Рудая е ръководител на научно-просветителските и културни програми на

 Фонд исторической перспективы,

и старши научен сътрудник в Институт Российской истории РАН.Лекцията се провежда със съдействието

на ФОНДА за подкрепа на публичната дипломация А.М. ГОРЧАКОВ (РУСИЯ),

по работната програма на договора за сътрудничество

със Софийския университет "Св. Климент Охридски", 

подписан по време на  международната кръгла маса Балкански диалог от 5 юни 2013


текстове на д-р Елена Рудая на сайта на via evrasia:

http://www.viaevrasia.com/bg/внешняя-политика-россии-накануне-первой-мировой-войны-елена-рудая.html© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645