Публична защита на две докторантури по история на Русия. Цветелина Харалампиева и Бисер Нушев. 12 април 2016

На 12-ти април 2016 г. в зала 1 на Ректората
на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

ще се състоят публичните защити на докторантите по история на Русия
към Катедра по Нова и съвременна история
на Историческия факултет на СУ:

Цветелина Харалампиева и Бисер Нушев

съответно от 13:00 и 14:30 ч.

Дисертацията на Цветелина Харалампиева е: "Руската колонизация на Кавказ (1785-1864)",
а темата на Бисер Нушев - "Руският национализъм като фактор за разпадането на Романовата империя (1905-1917)".

Научен ръководител на докторантите: доц. д-р Дарина Григорова

Научно жури на Цветелина Харалампиева:

рецензии:
проф. д.и.н. Андрей Пантев
доц. д-р Алексей Кальонски

становища:
проф. д-р Андрей Андреев
доц. д-р Тамара Стоилова
доц. д-р Дарина Григорова
 
Научно жури на Бисер Нушев:
 
рецензии:
проф. д.и.н. Христина Мирчева
доц. д-р Тина Георгиева
 
становища:
проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова
доц. д-р Димитър Вечев
доц. д-р Дарина Григорова

Авторефератите, рецензиите и становищата можете да намерите на сайта на Софийския университет 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645