Рецензии

 • Ковалёв, М. В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920-1940 гг.). Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2012.

  Ковалёв, М. В. Русские историки-эмигранты в Праге (1920-1940 гг.). Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2012. – 408 с. ISBN 978-5-7433-2540-5   Монографията на руския историк Михаил Ковальов... Прочети повече
 • Русия и България – между „филството” и „фобството”. Материали от научните конференции “Русия и Европа през ХХ век” и “Русия в българската история”. CD. Изд. “ИФ-94”, Сдружение “Анамнезис”, 2009, ISBN

  Русия и България – между „филството” и „фобството”. Материали от научните конференции “Русия и Европа през ХХ век” и “Русия в българската... Прочети повече
 • Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция. София, 28-29 септември 2009. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 526 с.

  Русия, Европа и светът. Сборник с материали от международна научна конференция. София, 28-29 септември 2009. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 526... Прочети повече
 • Studia Balkanica. К юбилею Р. П. Гришиной. ИСлРАН. Москва, 2010, 399 с.

  Studia Balkanica. К юбилею Р. П. Гришиной. ИСлРАН. Москва, 2010, 399 с. Изданието на Института по славяноведение на РАН е посветено на годишнината на една от най-известните руски исторически... Прочети повече
 • Россия–Болгария: векторы взаимопонимания. ХVІІІ–ХХІ вв. Российско-болгарские научные дискуссии. Москва, 2010, 634 с.

  Россия–Болгария: векторы взаимопонимания. ХVІІІ–ХХІ вв. Российско-болгарские научные дискуссии. Москва, 2010, 634 с.   Научното издание е на Института по славяноведение на РАН и... Прочети повече
 • „Пражская весна” и международный кризис 1968 года. Москва, 2010, 428 с.

  „Пражская весна” и международный кризис 1968 года. Москва, 2010, 428 с.   Сборникът, който излиза в поредицата „Россия ХХ век. Документы”, представлява документалон... Прочети повече
 • Дриновский збiрник. Дриновски сборник. ІV том. Академично издателство „Марин Дринов”. Харков–София, 2011, 611 с.

  Дриновский збiрник. Дриновски сборник. ІV том. Академично издателство „Марин Дринов”. Харков–София, 2011, 611 с.   Четвъртият том на изданието на Харковския национален... Прочети повече
 • Христоматия по история на СССР. Изд. „Наука и изкуство”, С., 1983, 723 с.

  Христоматия по история на СССР. Изд. „Наука и изкуство”, С., 1983, 723 с.   В името на Христоматията като предмет е Съветският съюз, но по същество тя е посветена на цялата... Прочети повече
 • България и Русия между признателността и прагматизма. Болгария и Россия между признательностью и прагматизмом. С., 2009. 789 с.

  България и Русия между признателността и прагматизма. Болгария и Россия между признательностью и прагматизмом. С., 2009. 789 с.   Томът представлява сборник с доклади от международната... Прочети повече
 • 1956 год. Российско-болгарския научные дискуссии. Сборник статей. Москва, 2008, 493 с.

  1956 год. Российско-болгарския научные дискуссии. Сборник статей. Москва, 2008, 493 с.   Сборникът с научни изследвания е съвместно издание на Института по славяноведение на Руската академия... Прочети повече
© 2012-2023 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645