Рецензии

 • А. Ю. Минаков. Русский консерватизм в первой четверти ХIХ века. Воронеж: Издательство Воронежского госуниверситета, 2011. 560 с.

    А. Ю. Минаков. Русский консерватизм в первой четверти ХIХ века. Воронеж: Издательство Воронежского госуниверситета, 2011. 560 с.  д-р Светослав Маноилов Новото изследване на А. Ю.... Прочети повече
 • Димитър Луджев, Бойка Василева, Искра Баева. Утопия и реалност. Университетско издателство, 1991, 136 с.

  Димитър Луджев, Бойка Василева, Искра Баева. Утопия и реалност. Университетско издателство, 1991, 136 с.     Тази книга, издадена в първите години на прехода в България към... Прочети повече
 • Преди и след „Желязната завеса”. С., 1998.

    Преди и след „Желязната завеса”. С., 1998. Книгата съдържа очеркови научни изследвания на преподавателите от Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент... Прочети повече
 • Външната политика на България след 10. ХI. 1989 г. С., 1997, 199с.; Bulgarian Foreign Policy after 10 November 1989. Sofia, 1997, 190 p.

                              Външната политика на България след 10.... Прочети повече
 • Vademecum. Contemporary History Bulgaria. A Guide to archives, research institutions, associations, museums and sites of memory. Ed. By Iskra Baeva and Stefan Troebst. Sofia, Berlin. 2007.

  Vademecum. Contemporary History Bulgaria. A Guide to archives, research institutions, associations, museums and sites of memory. Ed. By Iskra Baeva and Stefan Troebst. Sofia, Berlin.... Прочети повече
 • Евгения Калинова, Искра Баева. Българските преходи 1939–2010. София, 2010, Изд. „Парадигма”, 573 с.

  Евгения Калинова, Искра Баева. Българските преходи 1939–2010. София, 2010, Изд. „Парадигма”, 573 с.   Тази книга, написана в съавторство с Евгения Калинова, е поредното... Прочети повече
 • Искра Баева. Източна Европа след Сталин 1953–1956. Полша, Унгария, Чехословакия и България. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1995.

  Искра Баева. Източна Европа след Сталин 1953–1956. Полша, Унгария, Чехословакия и България. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 1995. Книгата представя бурните... Прочети повече
 • Искра Баева. Източна Европа през ХХ век. Идеи, конфликти, митове. София, Изд. Парадигма, 2010, 530 с.

  Искра Баева. Източна Европа през ХХ век. Идеи, конфликти, митове. София, Изд. Парадигма, 2010, 530 с.   Книгата представлява опит да се погледне обобщено историята на Източна Европа през ХХ... Прочети повече
 • Искра Баева, Евгения Калинова. Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944–1955). София, Изд. „Полис”, 2003, 261 с.

  Искра Баева, Евгения Калинова. Следвоенното десетилетие на българската външна политика (1944–1955). София, Изд. „Полис”, 2003, 261 с.   Тази книга представлява курс лекции... Прочети повече
 • Искра Баева. България и Източна Европа. Парадигма, С., 2010.

    Искра Баева. България и Източна Европа. Парадигма, С., 2010.   Книгата е структурирана в 13 глави, съдържащи исторически изследвания на отделни проблеми от Източна Европа и... Прочети повече
© 2012-2023 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645