Русия и България – между „филството” и „фобството”. Материали от научните конференции “Русия и Европа през ХХ век” и “Русия в българската история”. CD. Изд. “ИФ-94”, Сдружение “Анамнезис”, 2009, ISBN

Русия и България – между „филството” и „фобството”. Материали от научните конференции “Русия и Европа през ХХ век” и “Русия в българската история”. CD. Изд. “ИФ-94”, Сдружение “Анамнезис”, 2009, ISBN 978-954-9445-09-1, 12–15.

http://anamnesis.info/Ru-Bg/ 

Издадените във формата на компакт-диск научни изследвания, посветени на историята на Русия, са резултат от две международни научни конференции, организирани от катедрата по нова и съвременна история на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Първата конференция беше озаглавена „Русия и Европа през ХХ в.” и се проведе на 29-30 октомври 2001 г. Научните доклади в нея бяха подчинени на оценката и преоценката на станалото през ХХ в. в източната половина на Стария континент. Докато втората – „Русия и българската история” (10-11 февруари 2003 г.), имаше доста по-тясно регионален, но значително по-широк времеви обхват. В съвременна България, която и през второто десетилетие на ХХІ в. продължава да изживява трудните години на своя преход от съветски държавен социализъм към европейската система на политически плурализъм и пазарна икономика, често се чуват гласове, поставящи под въпрос специализираните занимания с руска история. Съдържащите се в сборника научни доклади дават положителен отговор на въпроса защо трябва да продължаваме да се занимаваме с историята на Русия, на Съветския съюз, на Руската федерация и на прилежащото към тази най-голяма държава света географско и политическо пространство.

© 2012-2019 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645