Русия и Китай – взаимоотношения и взаимодействия в началото на второто десетилетие на ХХI век. Нако Стефановprinter

Русия и Китай– взаимоотношения и взаимодействия в началото на

второто десетилетие на ХХI век

Професор, доктор на философските науки, д-р по история Нако Стефанов 

Nako Stefanov. Russia and China.pdf