Руски политически идеи – приемственост и конфронтация. Андрей Андреев

 

Андрей Андреев

Руски политически идеи – приемственост и конфронтация. – В: Предизвикателствата на XXI век – предизвикателства на съвременния цивилизационен диалог. Варна, 2004.

Андрей Андреев.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645