Среща на евразийския център VIA EVRASIA с посланика на Република Казахстан г-н Темиртай Исбастин, 7 ноември 2012 г.

 

НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ПОСЛАНИКЪТ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г-Н ТЕМИРТАЙ ИСБАСТИН НА СРЕЩА С ДЕКАНА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ДОЦ. Д-Р ПЛАМЕН МИТЕВ, ЗАМ. ДЕКАНА НА ИФ ДОЦ.  Д-Р ТОДОР ПОПНЕДЕЛЕВ, ПРОФ. Д.Ф.Н. КУРАЛАЙ УРАЗАЕВА (ЕНУ "Л.Н. ГУМИЛЬОВ") И ДОЦ. Д-Р ДАРИНА ГРИГОРОВА (VIA EVRASIA)

 

 

НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ПОСЛАНИКЪТ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г-Н ТЕМИРТАЙ ИСБАСТИН НА СРЕЩА С ЕКИПА НА ЕВРАЗИЙСКИЯ ЦЕНТЪР VIA EVRASIA (ПРОФ. Д-Р ИСКРА БАЕВА, ПРОФ. Д.ИК.Н. НИНА ДЮЛГЕРОВА, ДОЦ. Д-Р ДАРИНА ГРИГОРОВА, ГЛ. АС. Д-Р АЛЕКСАНДЪР СИВИЛОВ, ДОКТОРАНТКАТА ПО ИСТОРИЯ НА РУСИЯ ЦВЕТЕЛИНА ХАРАЛАМПИЕВА) И СПЕЦИАЛНИЯТ ГОСТ ОТ ЕВРАЗИЙСКИЯ НАЦИОНАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ В АСТАНА — ПРОФ. Д.Ф.Н. КУРАЛАЙ УРАЗАЕВА

 

 

НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ПОСЛАНИКЪТ НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г-Н ТЕМИРТАЙ ИСБАСТИН 

 

 

 

 

МАГИСТРИ ОТ РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН КЪМ СПЕЦИАЛНОСТ ЕТНОЛОГИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ДОЦ. Д-Р ТАНЯ БОНЕВА НА VIA EVRASIA И НА ПРОФ. Д.Ф.Н. КУРАЛАЙ УРАЗАЕВА

 

 

 

 

 

 

 

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645