Среща на ректора на СУ чл.-кор. Иван Илчев с Александър Соколов (Обществената палата, РФ), Виталий Солонецки (Фонд "А. М. Горчаков"), зам.-декана на ИФ доц. Тодор Попнеделев и VIA EVRASIA 28.02.2013

 

Среща на ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" чл.-кор. Иван Илчев с Александър Соколов (ръководител на работната група по международно сътрудничество и обществена дипломация към Обществената палата на Руската федерация и зам.-председател на руската страна на Българо-руския обществен форум), Юлия Борзенкова (съветник в отдела по международни връзки към Обществената палата на Руската федерация), Виталий Солонецки (водещ специалист в Фонда за подкрепа на публичната дипломация "А. М. Горчаков"), зам.-декана на Историческия факултет доц. д-р Тодор Попнеделев и VIA EVRASIA (проф. д-р Искра Баева и доц. д-р Дарина Григорова). 28.02.2013

Александър Соколов, чл.-кор. Иван Илчев, Виталий Солонецки

 

чл.-кор Иван Илчев, Виталий Солонецки, доц. д-р Дарина Григорова, проф. д-р Искра Баева, доц. д-р Тодор Попнеделев

 

Юлия Борзенкова, Александър Соколов, доц. д-р Тодор Попнеделев, Виталий Солонецки, доц. д-р Дарина Григорова


Юлия Борзенкова, Александър Соколов, чл.-кор. Иван Илчев

 

Александър Соколов, чл.-кор. Иван Илчев


чл.-кор Иван Илчев и Виталий Солонецки

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645