СССР и Латинска Америка. Гл. ас. д-р Александър Сивилов

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Катедра: “Нова и съвременна история”

 

ПРОГРАМА

по

Политиката на СССР към страните в Латинска Америка

 

 

ОКС: магистър

Специалност: История

Форма на обучение: редовна

Хорариум: 30 ч. лекции; кредити:

Вид дисциплина: избираема

Лектор: гл. ас. д-р Александър Сивилов

 

Анотация

 

Магистърският курс има за цел да запознае студентите с политиката на СССР към Латинска Америка. Значението на съветското влияние в този район нараства неимоверно в годините на Студената война. Латинска Америка става арена на някои от най-яростните идеологически, политически и военни сблъсъци по време на съществуването на двуполюсния модел. Проведените социални експерименти в Куба и Чили оформят лицето на левицата в световен мащаб до края на ХХ в. През 80-те години СССР залага в Централна Америка ставката на поредните „горещи конфликти”, с които цели изтощаването на своят противник.

На базата на документи, исторически събития и външно политически отношения ще бъде проследен процесът на нарастване на влиянието на СССР в един регион, който е жизнено важен за САЩ. Курсът ще бъде изграден върху проблемно-хронологичния принцип, ще се върви от установяване на дипломатически отношения на СССР с повечето страни от региона към причините за засилването на влиянието на съветския съюз и появата на откритото идейно, политическо и военно противопоставяне в региона. Благодарение на разглежданата проблематика студентите ще се запознаят с много от дипломатическите похвати използвани от основните политически играчи по времето на Студената война, както и с възможностите на пропагандата на двете велики сили. Свободноизбираемият магистърски курс ще бъде в обем от 30 лекционни часа, а заниманията ще включват както традиционния лекционен курс, така и самостоятелна работа по свободно избрани проблеми.

 

Теми

1. Установяване на дипломатически отношения на СССР със страните от Латинска Америка. 3 ч.

2. Краят на Втората световна война, създаване на Организацията на американските държави и промяна на позицията към Москва  3 ч.

3. Режимът в Куба, революция и промяна на залозите в региона 3 ч.

4. Карибската криза, кой отстъпи?  3 ч.

5. Левите генерали в Перу 1968-1975 съветско творение или местна издънка 3 ч.

6. Чили опитът за нов социализъм 3 ч.

7. Никарагуа и съветските военни експерти 3 ч.

8. Отдръпването на Горбачов 3 ч.

9. СССР и левите революционни движения в Латинска Америка 3 ч.

10. Ничия земя – какво остава след Студената война  3 ч.

 

Литература

 

Пенчева Е. Шансовете на демокрацията в Латинска Америка, С. 

Edit. Mujal-Leon E. The USSR and Latin America, Wellington 1989

Cochrane J. Contending perspectives on the Soviet union in Latin America, Tulane University

Edit.Stephen Clissold Soviet Relations with Latin America 1918–68: A Documentary Survey, London 1970

Ред. Беляев В. П. Политические партии стран Латинской Америки, Москва 1965

Fediakova E., Ulianova O. Algunos aspectos de la ayuda financier del PC de la URSS al comunismo chileno durante la Guerra fria, Estudios Públicos Nº 72, Santiago 1998

T. Skidmore, P. Smith. Modern History of Latin America, New York 1984

Корвалан Л. Сантяго-Москва-Сантяго, С. 1989

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645