ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТКОВА, Руската колонизация на Кавказ (1785-1864). София, Парадигма, 2019

На 6 юни от 18:00 ч. в Заседателна зала № 2 в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" ще бъде официално представена монографията

"Руската колонизация на Кавказ (1785-1864)" на д-р Цветелина Цветкова

Книгата на издателство "Парадигма" представя колонизацията на Кавказкия регион като комплексен и многоаспектен процес, включващ различни подходи и методи съобразно конкретните исторически реалности и периоди от развитието на взаимоотношенията между кавказци и руснаци. Задълбочено изследване, което се базира на сериозна научна работа с множество архивни документи и издания, даващо нов поглед върху един особено значим период от историята на Руската империя и утвърждаването й в ключовия за международните отношения Кавказки регион.

Книгата ще представят проф. д.ик. н. Нина Дюлгерова и проф. д-р Дарина Григорова.

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645