Черноморският регион - история и геополитика. Лекция на проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова, 19 ноември 2012 г.

ЕВРАЗИЙСКИЯТ ЦЕНТЪР VIA EVRASIA
към Катедра "Нова и съвременна история" на Историческия факултет на Софийския университет

кани всички колеги и приятели
на лекцията на проф. по международни отношения, д.ик.н. и д-р по история Нина Дюлгерова
(Варненски свободен университет)

на тема: 
ЧЕРНОМОРСКИЯТ РЕГИОН — ИСТОРИЯ И ГЕОПОЛИТИКА

19 ноември 2012 г.

23 аудитория, 11-13 ч.
РЕКТОРАТ

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645