10. МИРОВАЯ ВОЙНА ЗА НАШИ УМЫ УЖЕ ИДЕТ! СЕРГЕЙ МУСИЕНКО

 

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

Сергей Мусиенко,

ръководител на Аналитическия център ЕсооМ, Беларус


МИРОВАЯ ВОЙНА ЗА НАШИ УМЫ УЖЕ ИДЕТ! 

10. SERGEY MUSIENKO, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645