13. РУСКИТЕ СЛАВЯНСКИ КОМИТЕТИ И БЪЛГАРСКИЯТ ЦЪРКОВЕН ВЪПРОС ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ ВЕК. АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 


Андрей Андреев,

професор, доктор по история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,

сътрудник на Евразийския център „VIA EVRASIA”

в Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

 

РУСКИТЕ СЛАВЯНСКИ КОМИТЕТИ И БЪЛГАРСКИЯТ ЦЪРКОВЕН ВЪПРОС

ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ ВЕК

13. ANDREY ANDREEV, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645