135 ГОДИНИ ПО-КЪСНО: БЪЛГАРИЯ—РУСИЯ—ЕВРАЗИЯ. 27.02—01.03.2013. Откриванеprinter

 доц. д-р Пламен Митев, декан на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

 

 проф. д.и.н. Константин Никифоров, директор на Института по славяноведение към РАН

 

 проф. д.и.н. Николай Цимбаев, МГУ "М.В. Ломоносов"

 

проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, зам.-ректор на СУ "Св. Климент Охридски" 

 

 Н. Пр. Юрий Исаков, посланик на Руската федерация в Република България

 

 

 

проф. д.и.н. Андрей Пантев, председател на Националния комитет за честване на 135-та годишнина от Освобождаването на България и възстановяването на българската държавност

 

акад. Георги Марков, председател на българската част на Комисията на историците от България и Русия

 

проф. д.и.н. Илия Тодев, директор на Института за исторически изследвания към БАН

 

 д-р Светлана Шаренкова, председател на Форум “България– Русия”

 

 

 

 

 

 

 

докторантите по история на Русия към катедра "Нова и съвременна история" на ИФ на СУ – Миряна Кацарова, Пламена Коева, Бисер Нушев, Цветелина Харалампиева

 

 

 

Чавдар Митов, докторант по история на Русия към катедра "Нова и съвременна история" на ИФ на СУ

 

д.и.н. Вера Бокова, ГИМ 

 

доц. д-р Олег Айрапетов (МГУ), д-р Вадим Муханов (МГИМО) 

 

доц. д-р Дмитрий Лабаури, Уралски федерален университет, Екатеринбург, Русия

 

Деница Тодорова, докторант по история на Русия към катедра "Нова и съвременна история" на ИФ на СУ

 

д-р Евгений Кандиларов, гл. ас. д-р Александър Сивилов 

 

доц. д-р Елка Дроснева

 

доц. д-р Сергей Чернов (МГУ), д-р Зоя Иванова, доц. д-р Кирил Чернов (ПМГМУ)

 

доц. д-р Дарина Григорова