14. СРЕДНИЯТ ЕВРОПЕЕЦ В ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИ НА КОНСТАНТИН ЛЕОНТИЕВ. ЮЛИЯ ЗЛАТКОВА

 

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

 

Юлия Златкова,

доктор по история, Институт по балканистика с център по тракология – БАН


СРЕДНИЯТ ЕВРОПЕЕЦ В ЕСТЕТИЧЕСКИТЕ ПРЕДСТАВИ НА КОНСТАНТИН ЛЕОНТИЕВ

14. JULIA ZLATKOVA, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645