15. ОБРАЗЪТ НА РУСИЯ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО: МЕЖДУ НЕДОВЕРИЕТО И ВЪЗХИЩЕНИЕТО. ГАЛЯ КЛАРК

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?

В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

 Галя Кларк

доктор по история


ОБРАЗЪТ НА РУСИЯ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО:

МЕЖДУ НЕДОВЕРИЕТО И ВЪЗХИЩЕНИЕТО

15. GALYA CLARK, VIA EVRASIA, 2016, 5.pdf

© 2012-2024 VIA EVRASIA Всички права запазени. site by: Св. Мирчева almanach "via evrasia", issn 1314-6645